Geodeetilised tööd

Teostame pikaajalise kogemusega järgmiseid katastrimõõdistamistöid:

– Maa erastamine, riigiomandisse jätmine ja munitsipaliseerimine.
– Katastriüksuste jagamist ja liitmist ning piirimärkide taastamist looduses.

Samuti deklinatsiooni mõõdistamist ja kõrgrajatiste kõrguse mõõdistamist.