Fotogramm-meetrilised tööd

AS Eesti Kaardikeskus tehnilised vahendid võimaldavad tööde täitmist kaugseire meetodil ehk klientidele vajaliku geoinfo tootmist ja töötlemist aeropildistamise ning satelliitinformatsiooni baasil. AS Eesti Kaardikeskus tegeleb digitaalfotogramm-meetriaga alates 1997 aastast. Teostame järgmiseid fotogramm-meetrilisi töid:

– kaartide lähtealuse loomine,
– fotogramm-meetrilise mõõdistusvõrgu loomine,
– ortofotode valmistamine,
– stereokaardistamine,
– kõrgusmudeli valmistamine.

Põhitarkvara meie kasutuses on ESRI ArcGIS.
Vajaduse korral saame kasutada ka Microstation ja MapInfo tarkvara.