Mis on Kaart?

Kaart on määratletud mudel maastikust, mida võib kasutada mitmel eesmärgil: kaarti saab vaadata ekraanil, paberil või mobiilseadme abil.
Kaart pakub informatsiooni, kõige sagedamini ülevalt alla vaadatuna ja täpsustades objektide omavahelist asukohta.
Klassikalised kaardid esitavad valitud informatsiooni, uued kaardilahendused suudavad anda esitamise lisaks ka vastuseid.

AS Eesti Kaardikeskus on teostanud tihedas koostöös Maa-ametiga Eesti põhikaardi – Eesti Topograafia Andmekogu ja uuendab selle andmeid pidevalt.
Teiseks suuremaks partneriks on olnud Tallinna Linnaplaneerimise Amet, kus AS Eesti Kaardikeskus on osalenud Tallinna aluskaardi andmebaasi (TAR-i) uuendamistöödes erinevates Tallinna linnaosades.