Kontakt

AS Eesti Kaardikeskus
Mustamäe tee 33
10616 Tallinn Eesti
telefon +372 652 8406
e-mail: ekk@ekk.ee,www.ekk.ee

 

AS Eesti Kaardikeskus nõukogu liikmed

Margit Martinson Keskkonnaministeeriumi juhtkond,ministri asekantsler

margit.martinson@envir.ee

Ülle Harak Maa-ameti õigusosakond, jurist

ylle.harak@maaamet.ee

Anti Kingsepp Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond, peaspetsialist

anti.kingsepp@fin.ee

Kalle Viks Rahandusministeeriumi riigivara osakond, analüütik

kalle.viks@fin.ee

Üld-haldus

Marja Talvari  Juhatuse liige 6542 381 marja.talvari@ekk.e

Sulev Jürna Projektijuht 58055596 sulev.jurna@ekk.ee

Mare Mölder Pearaamatupidaja 6527 668 mare.molder@ekk.ee

Ingret Vallner Sekretär-personaljuht 6528 406 ingret.vallner@ekk.ee

Linda Arro Haldustöötaja-arhivaar 6529 511,linda.arro@ekk.ee

 

Kartograafia grupp

Marko Pikkor 6527 998 marko.pikkor@ekk.ee

Eva Hohensee 6528 694 eva.hohensee@ekk.

Meeli Tinno 6527 992 meeli.tinno@ekk.ee

Viktor Hendsel 6528 407 viktor.hendsel@ekk.ee

Lui Hubel 6528 407 lui.hubel@ekk.ee

Tõnu Kivi 6528 407 tonu.kivi@ekk.e

Margus Klementsov margus.klementsov@ekk.e

Grete Lepa grete.lepa@ekk.ee

Krõõt Kaldma kroot.orusalu@ekk.ee

Gretelis Liländer gretelis.lilander@ekk.ee

Sirje Pikkor sirje.pikkor@ekk.ee

Reet Seier,6527 992,reet.seier@ekk.ee

Virve Asperk,6527 992,virve.asperk@ekk.ee

Olavi Uus,6527 998,olavi.uus@ekk.ee

Salme Kahusk salme.kahusk@ekk.ee

Nele Jäetma Lapsehoolduspuhkusel

Ingrid Raudsepp Lapsehoolduspuhkusel

Monika Vehlmann Lapsehoolduspuhkusel

Helen Köstner Lapsehoolduspuhkusel